Hätäensiapukurssi sähkötyöntekijöille 4 h

Työturvallisuuslaki ja sähkötyöturvallisuusstandardi edellyttävät työntekijöiden
ensiapuvalmiutta erityisesti sähkötapaturmien varalta.

Tavoite:
Kurssin suorittanut osaa aloittaa hätäensiavun antamisen sisällön mukaisissa aiheissa.
 
Sisältö:
 
 - Auttamistoiminta sähkötapaturmissa tai sairauskohtauksissa
 - Hätäensiavun perusteet:
     - peruselvytys
     - tajuttomalle annettava ensiapu
     - vierasesine hengitystiessä
     - verenkierron häiriötila (sokki)
     - verenvuodon tyrehdyttäminen
     - palovammat ja sähkötapaturmat
     - tapaturmien ehkäisy

Kurssilla käsitellään tyypillisimpiä säöhkötyössä tapahtuvia onnettomuuksia
ja vähältä piti -tilanteita. Näiden avulla pohditaan myös tapaturmien ehkäisyä,
suoja- ja turvavälineiden käyttöä sekä yksintyöskentelyn haasteita.