Luonnossa liikkujan ensiapukurssi

Luonnossaliikkujan ensiapukurssin voi suorittaa EA1 tai EA2 kurssina.
 
Tavoite:
Kurssin tavoite on edistää osallistujan ensiapuvalmiuksia ja- taitoja toimia auttajana maastossa
tapahtuvissa onnettomuus- tai sairauskohtaustilanteissa sekä kiinnittää huomio tapaturmien ehkäisyyn
 
Sisältö:
Ensiapukurssilla keskitytään EA1 tai EA2 kurssi sisällön lisäksi hätätilanteiden tunnistamiseen
ja niissä auttamiseen sekä tyypillisiin maastossa tapahtuvien pienempien tapaturmien ensiapuun.