Lasten ensiavun erityispiirteet (6t)


Kurssi antaa osallistujalle perustiedot ja -taidot auttaa ja toimia lapsiin kohdistuneissa
hätätilanteissa sekä yllättävissä onnettomuus- ja sairauskohtauksissa.