HÄTÄENSIAPU 4 tuntia

Tavoite:

Kurssin suorittanut osaa aloittaa hätäensiavun antamisen sisällön mukaisissa aiheissa.

Sisältö:

Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa

Hätäensiavun perusteet
 - Tajuttomalle annettava ensiapu
 - Peruselvytys
 - Vierasesine hengitysteissä
 - Verenkierron häiriötila (sokki)
 - Verenvuodon tyrehdyttäminen

Tarvittaessa ryhmäkohtaisia painotuksia

Tapaturmien ehkäisy

_____________________________________________________________________

Hätäensiapu 8 tuntia

Tavoite:

Kurssin suorittanut osaa aloittaa hätäensiavun antamisen sisällön mukaisissa aiheissa.

Sisältö:

Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa

Hätäensiavun perusteet
 - Tajuttomalle annettava ensiapu
 - Peruselvytys
 - Vierasesine hengitysteissä
 - Verenkierron häiriötila (sokki)

Haavat

Tavallisimmat sairauskohtaukset

Palovammat

Tarvittaessa ryhmäkohtaisia muita aiheita / painotuksia