Ensiapukurssi EA 2® (16 t)

Tavoite:

Kurssin suorittanut osaa aloittaa ensiavun antamisen niin tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa
oleville henkilöille kuin haasteellisemmissa ensiapua vaativissa tilanteissa sekä ehkäistä tapaturmia.

Sisältö:

Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa

Hätäensiapu:
 - Peruselvytys; aikuinen, lapsi ja vauva
    sisältää myös aikuisen varhaisen defibrilloinnin
 - tajuttomalle annettava ensiapu
 - verenkierron häiriötila (sokki)
 - vierasesine hengitysteissä
   
Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä:
 - Loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi
 - Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot
 - Ranka- ja raajavammat   

Pään- ja kasvojen vammat

Vammojen ensiapu
 - Murtumat
 - Nivel- sekä pehmytosavammat
 - Rasitus- ja lihasvammat

Loukkaantuneen tilan seuranta ja tarkkailu

Ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset

Ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa

Ensiapu ja ehkäisy lämmön aiheuttamissa sairastumisissa

Ryhmäkohtaiset erityisaiheet
- Ensiavun ja terveystiedon kartuttaminen
- Oman terveyden ja turvallisuuden edistäminen
- Valinnaisaiheita kohderyhmän tarpeiden mukaan
- PPE-D -peruskurssi 4 t

 EA 2 -kurssille voi osallistua, kun EA 1 -kurssin todistus on voimassa.