Ensiapukurssi EA 1 (16 t)

Tavoite:

Kurssin suorittanut hallitsee ensiavun antamisen perusteet kurssin sisällön mukaisissa aiheissa.

Sisältö:

Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa

Hätäensiavun perusteet
 - Tajuttomalle annettava ensiapu
 -  Peruselvytys
 - Vierasesine hengitysteissä
 - Verenkierron häiriötila (sokki)

Haavat

Tavallisimmat sairauskohtaukset

Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat

Nivelvammat ja murtumat

Myrkytykset
    
Ensiapukurssin EA 1 -todistus on voimassa kolme vuotta.