Alkusammutuskoulutus

 Alkusammutus on palonalun sammuttamista käsillä olevin välinein. Alkusammutukseen liittyvät oleellisesti palamisen perusedellytykset, alkusammutusvälineet ja -menetelmät.
Alkusammutuskoulutus toteutetaan valtakunnallisen koulutusmallin mukaisesti.

Alkusammutuskoulutuksen kesto on kaksi tuntia, tunti teoriaa, tunti harjoittelua. Sammutusharjoitus sisältää vähintään sammutuspeitteen ja käsisammuttimen käyttöharjoituksia.

Alkusammutuskoulutuksesta saa alkusammutuskortin, joka on todistus suoritetusta alkusammutuskoulutuksesta ja se on voimassa viis (5) vuotta kortin päiväyksestä

Yrityksemme tarjoaa myös ýrityksen, yhteisön tai esimerkiksi maatilan yksilöllisiin tarpeisiin räätälöityä alkusammutuskoulutusta